Souhlas se zpracováním osobních údajů – obecný souhlas

1. Správcem osobních údajů je společnost PROFIKRAFT TRADING, s.r.o., se sídlem Grohova 56b, Brno, 602 00, IČO 25529391, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30776 (dále jen „Správce“), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

2. Společnost PROFIKRAFT TRADING, s.r.o. zpracovává za účelem nákupu zboží a jeho dodání následující osobní údaje zákazníka:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- fakturační údaje

- telefonní číslo

- adresu zákazníka

- e-mailovou adresu

- údaje o zakoupeném zboží

- historii objednávek

- údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazenou částku a datum připsání úhrady na účet společnosti

- pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených výše i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace

- veškerou vzájemnou emailovou komunikaci

- veškeré soubory související s plněním a následným vyúčtováním objednávek

3. Právním základem zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží a jeho dodání zákazníkovi článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

4. Zpracování osobních údajů společnosti je v případě nákupu zboží a jeho dodání zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti PROFIKRAFT TRADING, s.r.o.

5. Společnost PROFIKRAFT TRADING, s.r.o. zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu osobní údaje uvedené výše, které jsou na e-shopu zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PROFIKRAFT TRADING, s.r.o. je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

 

6. Svým souhlasem udělujete souhlas společnosti PROFIKRAFT TRADING, s.r.o., se sídlem Grohova 56b, Brno, 602 00, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30776 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala osobní údaje uvedené v bodu 1.

7. Jako Správce shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme za účelem vzájemné komunikace a spolupráce týkající se minulých, současných a budoucích zakázek jméno a příjmení, název společnosti, fakturační údaje, e-mail, telefonní číslo, případně vzájemnou emailovou komunikaci a soubory související s plněním a následným vyúčtováním objednávek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu vzájemné spolupráce. Vzájemnou emailovou komunikaci a soubory související s plněním a následným vyúčtováním objednávek je nutné zpracovat za účelem evidence plnění. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.

8. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas, který lze vzít kdykoliv zpět, a to písemným zasláním na adresu společnosti uvedenou v bodu 1 tohoto souhlasu.

9. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, pro kterého je mohou zpracovávat i zaměstnanci společnosti PROFIKRAFT TRADING, s.r.o.

10. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů